Skriftlig spørsmål fra Terje Knudsen (Uavh) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:467 (2000-2001)
Innlevert: 14.06.2001
Sendt: 15.06.2001
Besvart: 22.06.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Terje Knudsen (Uav)

Spørsmål

Terje Knudsen (Uavh): SAS har for noe tid siden startet med seteplassering. Det betyr at man ikke kan velge sete selv. Dette betyr at allergikere blir gjerne tvunget til å sitte ved siden av mennesker det lukter sterkt røkelukt av.
Vil statsråden vurdere å gi SAS instrukser om å foranledige et system hvor det settes av flere benkerader fremme i flyet som kan være et bedre tilbud for nettopp allergikere?

Begrunnelse

Jeg har fått henvendelser fra flere mennesker som plages av de rådende forhold. Det er gjerne slik at enkelte mennesker legger snadden eller en halvrøkt sigarett i jakkelommen og man trenger ikke være allergiker for å plages av en slik lukt. Enkelte røykere tenker ikke over at dette skaper ubehag hos medreisende, for de kjenner ikke lukten selv. Det kunne være interesant om samtaler med flyselskapet kan løse også denne type problemer i forbindelse med setebookingsystemet.

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: Det vil være opp til det enkelte flyselskap å fastsette betingelser og retningslinjer for sin forretningsvirksomhet, men disse må selvfølgelig være i samsvar med gjeldende lover og regler på området. Samferdselsdepartementet kan derfor ikke instruere SAS i en slik sak.

Jeg har forståelse for at det kan være ubehagelig for en allergiker å sitte ved siden av en person som lukter sterkt av røyk. Jeg vil anbefale at man i slike tilfeller tar kontakt med en fra kabin-besetningen ombord og ber om hjelp til å få byttet sete.