Skriftlig spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:501 (2000-2001)
Innlevert: 22.06.2001
Sendt: 26.06.2001
Besvart: 04.07.2001 av utenriksminister Thorbjørn Jagland

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): Den 20. juni ble General Pervez Musharraf tatt i ed som Pakistans nye president, etter at han i 1999 tok makten i et blodig kupp. Det er ikke angitt noe tidspunkt for valg til provins- og føderale forsamlinger i Pakistan.
Hvilken holdning har Regjeringen til demokratiutvikling og menneskerettigheter i Pakistan og hvordan har dette kommet til uttrykk?

Thorbjørn Jagland (A)

Svar

Thorbjørn Jagland: Pakistan står overfor store utfordringer med hensyn til godt styresett, demokrati og respekt for menneskerettighetene. Det var også situasjonen under tidligere statsministre som Benazir Bhutto og Nawaz Sharif.

Norge kan ikke påtvinge Pakistan demokratisk styresett eller respekt for menneskerettighetene, men vi kan påtale brudd på grunnleggende rettigheter og støtte prosjekter som styrker arbeidet for en utvikling i riktig retning.

Den norske regjering har gjentatte ganger oppfordret til en overgang til demokrati i Pakistan, senest ved å slutte seg til EUs erklæring i forbindelse med at general Musharraf ble innsatt som president. Erklæringen krever at myndighetene skal forplikte seg til snarlig innføring av demokrati og utarbeide en troverdig tidsplan for dette innen en klart formulert konstitusjonell ramme.

Etter at han tok makten har general Musharraf gjentatte ganger lovet å respektere høyesteretts pålegg om å avholde demokratiske valg på provins- og nasjonalforsamling innen oktober 2002. Det er igangsatt en prosess for valg til representative organer på ulike nivåer. Valgene til kommunestyrer er i gang og skal være avsluttet innen 14. august. Neste skritt vil være valg til provinsforsamlinger og til nasjonalforsamlingen.

Norges samlede bistand til Pakistan var i fjor på ca. 58 millioner kroner. Av dette gikk 12 millioner til prosjekter for godt styresett, menneskerettigheter, folkelig deltagelse og demokratisering. Da Norge frøs stat-til-stat bistanden etter Pakistans kjernefysiske prøvesprengninger i 1998, ble prosjekter som bekjemper fattigdom eller bedrer respekten for menneskerettighetene holdt utenom. Fram til nå har det ikke vært grunnlag for å oppheve dette frysvedtaket.