Skriftlig spørsmål fra Åse Wisløff Nilssen (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:516 (2000-2001)
Innlevert: 29.06.2001
Sendt: 29.06.2001
Rette vedkommende: Landbruksministeren
Besvart: 06.07.2001 av landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen

Åse Wisløff Nilssen (KrF)

Spørsmål

Åse Wisløff Nilssen (KrF): Matmomsen halveres med virkning fra 01.07.2001.
Hva blir iverksatt av kontrolltiltak for å påse at reduksjonen kommer forbrukerne til gode?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Regjeringen legger stor vekt på at den reduserte matmomsen skal komme forbrukerne til gode, og for å bidra til dette har landbruksministeren vært aktiv i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av tiltaket. Landbruksministeren vil fortsette innsatsen på dette området for å sikre at det også i tida som kommer er forbrukerne som tjener på at matmomsen er redusert.

Landbruksministeren kan bidra til fokus på priser og marginer på alle ledd i matkjeden. Sterk fokus på alle ledd i matkjeden vil bidra til skjerpet konkurranse og vil øke sannsynligheten for at avgiftslettelsen på mat kommer forbrukerne til gode.

Landbruksministeren har også satt i gang mer konkrete kontrolltiltak for å følge utviklingen nøye i tida framover. Det er etablert et dokumentasjonsopplegg med følgende elementer:

- Månedlig dokumentasjon av priser på produsent-, engros- og forbrukernivå. Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid mellom Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Statistisk sentralbyrå (SSB) og publiseres på NILFs hjemmesider månedlig.

- Nærmere analyse av marginer på ulike ledd. Analysen gjennomføres i samarbeid mellom NILF og ECON Senter for økonomisk analyse.

- Prissammenligninger med nabolandene, både når det gjelder prisnivå, forbrukerpriser og priser i grenseområdene. Undersøkelsene utføres av NILF, SSB og ECON.

Undersøkelsene gjennomføres ledd for ledd, og enkeltbedriftene er anonymisert. I tillegg utfører Konkurransetilsynet og Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) prissammenligninger mellom kjeder på sisteleddet.