Skriftlig spørsmål fra Jørn L. Stang (Uavh) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:535 (2000-2001)
Innlevert: 05.09.2001
Sendt: 07.09.2001
Besvart: 13.09.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (Uavh): Er det demokratisk og forsvarlig fra utdanningsministeren sin side å advare mot at ikke alle som stiller til valg er "seriøse nok" til å delta, eller at det er tilstrekkelig å nekte lister/partier fordi de ikke er "landsdekkende partier" og bør derfor ikke delta på skolevalgene 2001?

Begrunnelse

Det henvises til Rundskriv F-30-01 /15.05.01 fra KUF departementet hvor ministeren oppfordrer fylkeskommunene og eierne av de statlige og private videregående skoler å organisere prøvevalg for Stortingsvalget 2001. Så langt intet oppsiktsvekkende inntil at dette dukker opp i rundskrivet: "- I denne sammenheng mener jeg det vil være fruktbart å trekke seriøse partier og organisasjoner utenfor skolene inn. Særlig vil jeg oppmode skolene om å invitere representarer for de landsdekkende politiske partiene til skolene". Med denne anmodningen ekskluderer utdanningsministeren lister som ikke er landsdekkende, samt at man kun bør invitere såkalte "seriøse partier". Hvilke partier som ikke er seriøse sies det ingenting om, men selve uttalelsen er meget oppsiktsvekkende fra en ansvarlig minister som selv bør opptre seriøst. Dette må være et klassisk eksempel på å misbruke sin posisjon som folkevalgt.
Disse anmodningene kan være hovedårsaken til at flere skoler har utelatt et stort spekter av partier og lister i de enkelte fylker. Undertegnede kjenner spesielt til at Østfoldlista, Sørlandslista, Oslo-lista og det landsdekkende Kystpartiet er blitt holdt utenfor skolevalgene. Der er også eksempler på at flere andre landsdekkende partier er blitt holdt utenfor i Østfold fylke, ved alt for mange skoler. Dette ser ut til å skyldes utdanningsministerens rundskriv om skolevalgene.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Representanten Jørn L. Stang spør om det er demokratisk og forsvarlig at jeg i rundskriv F-30-01 til skolene og skoleeierne har advart mot partier som ikke er "seriøse nok" og at jeg har beskrevet det som tilstrekkelig for å nekte partier å delta i skolevalget at de ikke er landsdekkende.

Rundskriv F-30-01 var en oppfordring fra meg til skoleeiere og skoler til å delta i årets skolevalg. I rundskrivet poengterte jeg at det er skoleeierne/skolene selv som avgjør hvordan de vil delta. Jeg skrev ikke noe i rundskrivet om at bestemte partier eller organisasjoner bør utelukkes fra skolenes arrangementer. Når jeg brukte ordet "seriøse" om partier og organisasjoner, var det for å markere at jeg synes skolenes deltakelse bør være preget av seriøsitet og ikke show eller underholdning. For egen del vil jeg også tilføye at partier med f.eks. et klart uttalt rasistisk budskap ikke fortjener å omtales som seriøse. Jeg mener ikke at de partier som har fått godkjent sine lister til årets stortingsvalg bør omtales som useriøse.

Jeg skrev ikke i F-30-01 at det er tilstrekkelig for å nekte partier å delta at de ikke er landsdekkende. Mine anbefalinger var derimot en oppfordring til i alle fall å invitere representanter fra de landsdekkende partiene.

For øvrig vil jeg minne om at i selve skolevalget, som ble organisert av Samfunnsvitenskapelig datatjeneste, hadde elevene mulighet til å stemme på hvilken som helst av de partilister som er godkjent ved årets stortingsvalg.