Skriftlig spørsmål fra Jørn L. Stang (Uavh) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:543 (2000-2001)
Innlevert: 14.09.2001
Sendt: 17.09.2001
Rette vedkommende: Barne- og familieministeren
Besvart: 25.09.2001 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (Uavh): Synes ikke statsråden at Likestillingsombudet overreagerer på slike type annonser, og blander ikke ombudet rollen inn i denne type saker med for mye detaljstyring og flisespikkeri?

Begrunnelse

Likestillingsombudet har blandet seg inn ved en stillingsannonse og hevdet den var ulovlig fordi et transportfirma hadde søkt etter en "god gammeldags vaske kjerring". Ombudet mener at også menn bør ha mulighet til å søke på en slik jobb og de vil være ukvalifisert å søke en slik jobb, ifølge ombudet. Nå er det slik at dette firmaet ønsket en ekte vaskekone som er høyt verdsatt fordi mannfolka er bare ikke dyktige nok, ifølge firmaet. Allerede dagen etter annonsering var det hele 25 interesserte vaskekoner og det har vært mye positiv respons rundt innholdet i annonsen.
Firmaet fikk den de var ute etter til alles tilfredshet, bortsett fra Likestillingsombudets.

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: Jeg vil besvare et spørsmål fra stortingsrepresentant Jørn L. Stang stilet til arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo som rette statsråd. Spørsmålet gjelder Likestillingsombudets reaksjoner overfor stillingsannonser.

Likestillingsombudet har som oppgave å føre tilsyn med at likestillingslovens bestemmelser ikke overtres. Jeg har full tillit til hennes vurderinger, både med henblikk på det faglige innholdet i avgjørelsene, og med henblikk på hvilke prioriteringer hun foretar. Jeg har ikke noe ønske om å overprøve Ombudets avgjørelser.

I forbindelse med det foreliggende spørsmålet vil jeg likevel få understreke at likestillingslovens hovedregel er at utlysing av stillinger bare for det ene kjønn er forbudt. Utlysingen må heller ikke gi inntrykk av at arbeidsgiveren forventer eller foretrekker det ene kjønn. Unntak fra regelen kan bare gjøres dersom det foreligger "åpenbar grunn" til det.

En utlysing bare for det ene kjønn kan gi et forvarsel om at arbeidsgiveren kan komme til å foreta en ansettelse i strid med loven, dvs. la være å ansette en søker på grunn av søkerens kjønn. Videre kan utlysinger som gir uttrykk for hvilket kjønn arbeidsgiveren ønsker i stillingen, også bidra til å festne og forsterke de tradisjonelle oppfatningene av hvilke arbeidsoppgaver som passer for hvert av kjønnene. En slik utlysing kan også medføre at personer av det ene kjønn lar være å søke stillingen.