Skriftlig spørsmål fra Jørn L. Stang (Uavh) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:550 (2000-2001)
Innlevert: 21.09.2001
Sendt: 24.09.2001
Besvart: 26.09.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (Uavh): Har statsråden i dag noen planer om å få forsert utbyggingen av E6 gjennom Østfold til firefelts motorveg og som kan følge svenskenes tempoplan for ferdigstillelse av E6 innen 2007?

Begrunnelse

I Østfold fylke under hele valgkampen var utbygging av E6 og E18 hete temaer. Alle partier ville i større eller mindre grad nå endelig prioritere utbygging av de to traseene gjennom fylket og at dette skulle ferdigstilles raskest mulig. Også regjeringspartiet var høyt på banen etter hvert rundt disse spørsmålene.
Jeg går dermed ut i fra at statsråden har fått innspill fra sine meningsfeller Østfold om hvordan E6 og E18 kan ferdigstilles raskest mulig.
Østfoldingene og næringslivet forventer nok at dette vil blir ivaretatt gjennom statsbudsjettet som snart skal presenteres for år 2002.

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: Utbygging av Ev 6 i Østfold er en prioritert oppgave, slik det fremgår av Stortingets behandling av Nasjonal transportplan. Regjeringen vil fremme konkret forslag til utbygging i statsbudsjettet for 2002. Jeg kan ikke kommentere innholdet før budsjettet er lagt frem.