Skriftlig spørsmål fra Karl-Anton Swensen (Kp) til helseministeren

Dokument nr. 15:6 (2001-2002)
Innlevert: 11.10.2001
Sendt: 12.10.2001
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Karl-Anton Swensen (Kp)

Spørsmål

Karl-Anton Swensen (Kp): Den siste tids medieoppmerksomhet på feilbehandling av nakke- og kjeveslengpasienter nødvendiggjør en redegjørelse av hva som gjøres for å avhjelpe disse pasientene og hvorledes man kan forbedre og videreutvikle tilbudene overfor denne pasientgruppen.
Hvorledes har statsråden tenkt å hjelpe denne pasientgruppen, og vil det utarbeides en handlingsplan for å forbedre og videreutvikle tilbudene overfor nakke- og kjeveslengpasientene?

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: På grunn av Regjeringen Stoltenbergs avskjedssøknad bortfaller svaret.