Skriftlig spørsmål fra Inge Ryan (SV) til kulturministeren

Dokument nr. 15:50 (2001-2002)
Innlevert: 27.11.2001
Sendt: 28.11.2001
Besvart: 04.12.2001 av kulturminister Valgerd Svarstad Haugland

Inge Ryan (SV)

Spørsmål

Inge Ryan (SV): Ledelsen i distrikts- og nyhetsdivisjonen i NRK har kommet med forslag om å legge ned NRK Nord-Trøndelag i sin nåværende form. Ei nedbygging her er svært beklagelig både ut fra allmennkringkastingshensyn og ut fra at stadig flere viktige samfunnsoppgaver bygges ned i fylket. NRK er i dag en svært viktig aktør for det nordtrønderske folk på mange områder.
Er statsråden enig i at ei nedbygging er bekymringsfullt, og hva vil statsråden gjøre for at distriktskontoret i Nord-Trøndelag skal opprettholdes som i dag?

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Både kringkastingsloven, NRKs vedtekter og organiseringen som aksjeselskap tilsier at NRK må ha en svært fri stilling i redaksjonelle spørsmål og i forhold til driften av selskapet. Dette gjelder også i spørsmål om intern organisering, som ikke har direkte og vesentlig betydning for selve programtilbudet.

Samtidig står NRK som kjent overfor betydelige økonomiske utfordringer. Etter krav fra generalforsamlingen skal NRKs driftsbudsjett gå i balanse. På denne bakgrunn mener jeg det er viktig at NRK nå gis rom til å gjennomføre den omleggingen som er nødvendig for bedriften.

Når det gjelder distriktskontorene i Nord- og Sør-Trøndelag har NRKs administrasjon foreslått en sammenslåing av administrasjon og ledelse, og vurdering av fellessendinger. Det er altså ikke tale om nedleggelse av distriktskontoret i Nord-Trøndelag. Forslagene vil bli behandlet av NRKs styre 5. og 12. desember.

NRK opplyser at målsettingen med den foreslåtte omorganiseringen av distriktskontorene er å få frigjort midler fra administrasjon til nyhetsproduksjon, for å skape et enda bedre tilbud i distriktene.

Under denne forutsetning mener jeg at dette er spørsmål som ligger innenfor det NRK selv må ha frihet til, og ansvar for, å vurdere.