Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:61 (2001-2002)
Innlevert: 05.12.2001
Sendt: 05.12.2001
Besvart: 10.12.2001 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): I VG 5.12.01 er samferdselsministeren sitert på følgende: "Jeg mener utbygging av E6 gjennom Østfold må gjennomføres raskere enn det nåværende planer legger opp til. E6 på norsk side og svensk side bør stå ferdig til samme tid." Hvis E6/E18 skal bygges ut raskere enn det nå ligger an til og kunne stå ferdig innen 2009, må det bevilges midler slik at nye strekninger kan påbegynnes høsten 2002.
Når og hvordan vil Regjeringen foreslå bevilgninger til utbyggingsstart av nye strekninger på E6/E18?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: I hvilken grad det vil være mulig å ferdigstille utbyggingen av stamvegene Ev 6 og Ev 18 gjennom Østfold raskere enn det som tidligere har vært planlagt, er i vesentlig grad knyttet til plansituasjonen på de aktuelle prosjektene og til finansieringsopplegget for utbyggingen. Det ville være svært positivt dersom det skulle la seg gjøre å forsere utbyggingen av de nevnte stamvegene i forhold til hva som hittil har vært planen. Samferdselsdepartementet vil se nærmere på muligheten for dette, og eventuelt komme tilbake til Stortinget med nærmere planer for en slik forsering.