Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:62 (2001-2002)
Innlevert: 06.12.2001
Sendt: 06.12.2001
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 14.12.2001 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I TV-programmet "Rikets tilstand" på TV2 den 21.11.01 ble situasjonen for en tamilsk familie i kirkeasyl i Alta omtalt. Situasjonen for familien ble også drøftet i debattprogrammet "Holmgang" samme kveld. Ut fra opplysninger som framkom i programmene kan det foreligge brudd på FNs barnekonvensjon vurdert ut fra hvilke forhold treåringen som ble omtalt i programmet lever under.
Vil statsråden ta initiativ til at FNs barnekonvensjon etterleves ved at familien gis amnesti fra sitt kirkeasyl?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Som stortingsrepresentant Ballo er klar over, kan jeg verken gi amnesti eller oppholdstillatelse til familier i kirkeasyl. Det er Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda som er utøvende myndigheter på utlendingsfeltet. Jeg har imidlertid gitt juleamnesti til alle personer i kirkeasyl, fra 24. desember til 1. januar 2002. Det innebærer at jeg har instruert politiet om ikke å pågripe kirkeasylanter selv om de ikke har gyldig opphold i landet i denne perioden. For øvrig har jeg instruert Utlendingsnemnda om å prioritere anmodninger om omgjøringer av vedtak for personer i kirkeasyl, som nemnda ikke har behandlet tidligere.

Jeg kan for øvrig opplyse at Utlendingsnemnda ga familien som ble omtalt i "Rikets tilstand" utsatt iverksettelse 6. desember, etter at den bestemte at familiens sak skal behandles i nemndmøte og avgjøres av nemndleder og to lekmedlemmer. Dette innebærer at familien kan oppholde seg i Norge inntil Utlendingsnemnda har behandlet anmodningen om omgjøring av asylsøknadene deres.