Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:102 (2001-2002)
Innlevert: 08.01.2002
Sendt: 09.01.2002
Besvart: 15.01.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): I det nye ruteoppsettet til SAS og Braathens er det ikke flyavgang mellom Tromsø og Oslo mellom kl. 08.40 og 14.35. Dette medfører store problemer for mange reisende, spesielt der man har korresponderende fly eller båt.
Hva vil statsråden gjøre for å skape ny konkurranse på strekningen Tromsø-Oslo slik at rutetilbudet blir bedre?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Jeg er enig i at det var en svært uheldig situasjon som oppstod da både SAS og Braathens kuttet i rutetilbudet mellom Oslo og Tromsø ved årsskiftet, på en slik måte at alle formiddagsrutene ble lagt ned.

Driften av flyrutene på stamrutenettet foregår på kommersielle vilkår, og så vidt jeg vet er det kommersielle hensyn som ligger til grunn for rutekuttene. Ifølge flyselskapene har de i lengre tid operert med relativt stor overkapasitet på ruten Oslo-Tromsø. I tillegg kommer selskapenes økte kostnader, blant annet til sikkerhetstiltak, og den trafikknedgang som har kommet som en følge av hendelsene 11. september 2001.

Jeg kan imidlertid ikke akseptere et såpass mye dårligere ruteprogram for Tromsø og dermed for hele Nord-Norge. Samferdselsdepartementet har følgelig, i kontakt med SAS, fått løfte om at en ny frekvens mellom Tromsø og Oslo, i det aktuelle tidsrommet på formiddagen, vil starte opp den 28. januar.

Jeg kan legge til at jeg vil følge særlig med i denne saken fremover, fordi den er av stor betydning for Nord-Norge.