Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:105 (2001-2002)
Innlevert: 10.01.2002
Sendt: 10.01.2002
Rette vedkommende: Utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 16.01.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Studiemoderasjonen hos NSB er nylig redusert. NSB gir reduksjon i støtten til studiemoderasjonen på 31 mill. kroner i statsbudsjettet, skylden for at det er blitt dyrere å reise for elever og studenter. Dette kan ramme prinsippet om lik rett til utdanning, og gir selvsagt de aller fleste enda større utgifter. Elevorganisasjonen, Studentenes Landsforbund og Norsk Studentunion reagerer sterkt på denne utgiftsøkningen.
Hva vil statsråden gjøre for at elever og studenter kan få billigere togreiser?

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: For 2002 har Stortinget vedtatt en bevilgning på om lag 42 mill. kroner over statsbudsjettets kapittel 270 Studium i utlandet og sosiale formål for elever og studenter, post 70 Tilskudd til lengre reiser. Dette er en reduksjon på 32 mill. kroner i forhold til 2001-budsjettet. Avtalen for 2002 med NSB var det beste man kunne få til innenfor den reduserte bevilgningsrammen.

Jeg vil peke på at det fra høsten av vil bli innført rabatterte månedskort for studenter i lokalkollektivtrafikken. Ordningen er påtenkt studenter som bruker kollektivtransport hyppig på studiestedet. Avhengig av den enkelte students reisemønster, vil dette for mange studenter være et like viktig bidrag til billig kollektivtransport.