Skriftlig spørsmål fra Lena Jensen (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:137 (2001-2002)
Innlevert: 21.01.2002
Sendt: 22.01.2002
Besvart: 28.01.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): Jeg viser til flertallets merknad i Budsjett-innst. S. nr. 12 (2001-2002) som sier at inntektsavhengig tilbakebetaling av studielån opprettholdes inntil det er foretatt en ny og samlet gjennomgang av reglene for tilbakebetaling for Statens lånekasse for utdanning. Utdannings- og forskningsdepartementet har nå bestemt at Lånekassen ikke skal tilby inntektsavhengig tilbakebetaling av studielån.
Hva vil statsråden gjøre for å følge opp flertallets merknad?

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Flertallsmerknaden om at man ønsket å opprettholde ordningen med inntektsavhengig nedsetting av terminbeløp var ikke fulgt verken av budsjettvedtak eller romertallsvedtak. Første anledning til å ta opp saken vil være i revidert nasjonalbudsjett 2002.