Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:139 (2001-2002)
Innlevert: 22.01.2002
Sendt: 22.01.2002
Besvart: 31.01.2002 av utenriksminister Jan Petersen

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Den siste tiden har Israel bombet en rekke mål i palestinske selvstyreområder, blant annet en politistasjon, og har krevd palestinske tiltak for å pågripe skyldige i forbindelse med terrorhandlinger mot sivile i Israel. Det kan derfor synes paradoksalt at en politistasjon er blant de mål som er beskutt.
Har Regjeringen oversikt over hvilke tiltak som er delfinansiert av Norge som er blitt rammet av israelske angrep, og på hvilken måte har Norge reagert på dette overfor Israel?

Begrunnelse

Siden Israel 23. november likviderte Hamas-lederen Mahmoud Abu Hanoud utenfor Nablus på Vestbredden, har voldshandlingene i Midtøsten blitt trappet opp ved selvmordsaksjoner mot sivile israelere og motangrep fra Israel mot palestinske mål. Israel har stilt krav til palestinske myndigheter om å pågripe personer som er skyldige i terrorhandlinger, eller som planlegger nye terrorhandlinger. Ikke minst av denne grunn var det paradoksalt at Israel blant annet valgte å bombe en politistasjon på Gazastripen 11. desember.
Norge bidrar med 100 mill. kroner til Det palestinske området over inneværende års statsbudsjett, og støtte til offentlig administrasjon, utvikling av rettsstat og godt styresett er oppgitt å være viktige formål som Norge støtter.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: De siste måneders israelske aksjoner i Det palestinske området har så langt man kjenner til rammet fire norskfinansierte bistandsprosjekter:

- Det palestinske statistiske sentralbyrå (PCBS) ble rammet av ødeleggelser og konfiskering av utstyr i forbindelse med et innbrudd i desember. Norge er den største giveren til PCBS og har siden 1996 bidratt med 44 mill. kroner til gjennomføring av prosjekter av kontoret. Siste oversikt viser at de totale skader og tap etter angrepet beløper seg til ca. 2,4 mill. kroner.

- The Palestinian Forensic Laboratory (PFL) ble totalskadet etter flere bombeaksjoner mot en politistasjon i Gaza i desember. Laboratoriet ble etablert i 1999-2000 med støtte fra Norge og EU. Norge har bidratt med 4,2 mill. kroner til innkjøp av utstyr. Verdiene av de totale skadene er hittil ukjent, men verdien av norske bidrag må anses som tapt.

- Administrasjonskontor og utstyr til bruk for reparasjon og utbedring av veier og skoler i Jenin.

- Skader på skole ved Nablus (støttet av Norge gjennom rammeavtale for undervisningssektoren).

Det er pr. i dag vanskelig å anslå den totale verdien av skadene. Skadene direkte relatert til norske bidrag er imidlertid beregnet til i overkant av 5 mill. kroner, av en samlet norsk bistand til de palestinske områder på i overkant av 2 mrd. kroner.

Regjeringen ser meget alvorlig på de israelske aksjonene, uansett om de rammer norskfinansierte eller andre prosjekter. Ødeleggelse av palestinsk infrastruktur både svekker grunnlaget for økonomisk og sosial utvikling i de palestinske områder, reduserer de palestinske myndighetenes evne til å bekjempe terrorisme og øker hatet mot Israel i den palestinske befolkning.

De israelske aksjonene er tatt opp med både statsminister Sharon, utenriksminister Peres og andre israelske ledere. Særlig vil jeg nevne at statsminister Bondevik har tatt opp ødeleggelsene av Det palestinske statistiske sentralbyrå med statsminister Sharon.

Vi har beklaget de israelske aksjonene og vist til at også institusjoner som Norge har gitt støtte er rammet. Sharon har lovet å undersøke aksjonen mot Det palestinske statistiske sentralbyrået nærmere. Vi har imidlertid ennå ikke hørt noe fra israelsk side, og har derfor for en tid tilbake minnet om saken.

Regjeringen følger selvsagt situasjonen i regionen svært nøye, og er i løpende kontakt med både partene i konflikten og andre aktører.