Skriftlig spørsmål fra Rune J. Skjælaaen (Sp) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:144 (2001-2002)
Innlevert: 24.01.2002
Sendt: 24.01.2002
Besvart: 30.01.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Rune J. Skjælaaen (Sp)

Spørsmål

Rune J. Skjælaaen (Sp): Statsråden sier i et intervju i VG 22. januar at skolene, uten innblanding fra Utdannings- og forskningsdepartementet, selv kan bestemme om de vil bruke læremiddel med reklame.
Ser statsråden ingen betenkeligheter ved bruk av reklamefinansierte læremiddel i skolen?

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Opplæringsloven med forskrifter inneholder ikke noe forbud mot reklame i lærebøker eller andre læremidler. Det er skoleeier, kommuner og fylkeskommuner som har ansvaret for å vurdere kvaliteten på lærebøkene. Ifølge gjeldende regelverk er det derfor ingen oppgave for departementet å foreta kvalitetskontroll verken med reklamefinansierte eller andre lærebøker.

Når det gjelder spørsmål om en eventuell framtidig lovfesting av et reklameforbud, vil jeg vise til det arbeid som nå foregår med oppfølgingen av Nyborg-utvalgets innstilling i NOU 2001:6. Dette arbeidet er ennå ikke avsluttet.