Skriftlig spørsmål fra Finn Kristian Marthinsen (KrF) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:181 (2001-2002)
Innlevert: 12.02.2002
Sendt: 12.02.2002
Besvart: 18.02.2002 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Finn Kristian Marthinsen (KrF)

Spørsmål

Finn Kristian Marthinsen (KrF): Åpningstidsloven har som hovedregel at butikker skal være stengt fra kl. 18.00 dag før søn- og helligdag til kl. 06.00 hverdag etter samme, med noen unntak. Unntak er bl.a. utsalgssteder på områder som etter vedtak av fylkesmannen regnes som typiske turiststeder.
Har fylkesmannen anledning til å overprøve kommunestyret i f.eks. Hemsedal dersom det gjør vedtak om at butikkene skal være stengt på Langfredag, 1. påskedag, 1. pinsedag og 1. juledag, og én el. flere kjøpmenn gjør henvendelse om åpningstillatelse?

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Åpningstidsloven regulerer de tillatte åpningstider som utsalgssteder må følge. Kommunene har derfor ingen myndighet til å fastsette når utsalgssteder skal holde stengt eller på hvilke tider utsalgssteder skal holde åpent.

I loven er det imidlertid en rekke unntak fra de alminnelige åpningstidene. For utsalgssteder som faller inn under unntakene er det opp til de næringsdrivende selv å bestemme åpningstidene.

Et av unntakene er utsalgssteder som etter vedtak av fylkesmannen regnes som typiske turiststeder. Som typisk turiststed kan bare regnes område der salget i de aktuelle perioder hovedsakelig skjer til turister. Fylkesmannens kompetanse er avhengig av at kommunen har søkt om å få en slik forskrift og at området oppfyller kravene i loven. Hvis kravene er oppfylt, vil fylkesmannen ha et visst fritt skjønn til å avgjøre om det bør gis en forskrift, jf. ordet "kan" i bestemmelsen.

Dersom fylkesmannen ved forskrift har fastsatt at et område er et typisk turiststed, kan ikke kommunen fastsette at utsalgsstedene på det typiske turiststedet skal være stengt, for eksempel på Langfredag, 1. påskedag, 1. pinsedag, 1. pinsedag eller noen annen dag.