Skriftlig spørsmål fra Anita Apelthun Sæle (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:256 (2001-2002)
Innlevert: 14.03.2002
Sendt: 15.03.2002
Besvart: 26.03.2002 av utenriksminister Jan Petersen

Anita Apelthun Sæle (KrF)

Spørsmål

Anita Apelthun Sæle (KrF): Nylig meldte arabisk media at tolv medlemmer av al-Qaida fant tilflukt i Iran. Iran støtter Hizbollah, Hamas og Islamsk Jihad. Disse er alle på EUs liste over terrororganisasjoner. Irans støtte funderes på radikal islamsk ideologi, og konkretiseres bl.a. gjennom våpenstøtte.
I lys av angrepet på USA den 11. september 2001 og terrortrusselen mot Vesten, er mitt spørsmål: Hvordan kan Norge samarbeide med Iran når landet bryter menneskerettighetene gjennom å støtte terrorister og diskriminere minoriteter?

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Det er helt klart at Iran har nære bånd til ytterliggående palestinske organisasjoner og andre grupper som står bak terrororganisasjoner. Dette er svært beklagelig og meget bekymringsfullt - ikke minst i den nåværende spente situasjonen i Midtøsten. Terror kan ikke forsvares, uansett foranledning.

Norge har ved flere anledninger tatt opp med iranske myndigheter støtten til organisasjoner som bedriver terrorvirksomhet. Vi har også gjentatte ganger - både bilateralt og i internasjonale fora - uttrykt bekymring for menneskerettighetssituasjonen i Iran.

Lederskapet i Iran består av både sterkt ortodokse og mer reformvennlige krefter. Landets folkevalgte - herunder presidenten og parlamentsflertallet - hører til sistnevnte kategori som forsøker å trekke landet i retning av mer demokrati og større respekt for menneskerettighetene. Dessverre er adskillig politisk makt fortsatt samlet hos religiøse ledere og andre ikke-folkevalgte.

Iran er en regional stormakt og har stor innflytelse på utviklingen i både Midtøsten og Afghanistan. Som leder av Støttegruppen for Afghanistan (ASG -"Afghan Support Group"), er Norge nødt til å forholde seg til Iran, som har mottatt flere millioner afghanske flyktninger og står helt sentralt i arbeidet for å legge forholdene til rette for et fredelig og stabilt Afghanistan. Dialog med myndighetene i Teheran er derfor påkrevet, uansett hva man måtte mene om landets politikk på andre områder.

Det er for øvrig grunn til å bemerke at Iran har gjennomgående opptrådt konstruktivt i kampen mot internasjonal terrorisme etter terroranslagene mot USA 11. september i fjor.

Mitt besøk til Iran neste måned er ledd i en gradvis opptrapping av de politiske forbindelsene og forsøk på å påvirke de mer reformvennlige krefter. Dette er i tråd med de fleste andre europeiske lands politikk overfor Iran. I mine samtaler vil jeg selvfølgelig ta opp både menneskerettighetssituasjonen i Iran og myndighetenes støtte til organisasjoner som er involvert i terrorvirksomhet.