Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:289 (2001-2002)
Innlevert: 27.03.2002
Sendt: 02.04.2002
Besvart: 08.04.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Det er i år 20 år siden flyulykken ved Mehamn, der et sivilt fly fra Widerøe styrtet uten at årsakene til ulykken senere er blitt endelig klarlagt. Flere vitner beskrev at et militærfly befant seg på kollisjonskurs med det sivile flyet kort tid før ulykken, og i boken "Ingen kjent trafikk" er dette trukket fram som en mulig årsak til flyulykken.
Vil statsråden ta initiativ til en ny granskning, som om mulig kan avdekke til nå uavklarte årsaksforhold til Mehamn-ulykken?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Det er nå gått vel 20 år siden den tragiske Mehamn-ulykken fant sted. Ulykken har vært gjenstand for granskning av 2 flyhavarikommisjoner. I tillegg til de 2 kommisjonsrapportene er det de senere år også utarbeidet delrapporter for å belyse enkelte spørsmål i saken. Det foreligger derfor et meget omfattende materiale i saken. Jeg kan ikke se at det er fremkommet noen nye opplysninger som tilsier at en eventuell ny undersøkelse vil kunne tilføre saken ytterligere materiale som kan ha betydning for årsaken til ulykken. Jeg finner heller ikke at hensyn av flysikkerhetsmessig karakter tilsier ny undersøkelse av ulykken. Likeledes anser jeg det godtgjort at det ikke er grunnlag for å reise tvil om kommisjonens bruk av vitneforklaringer. Jeg kan derfor ikke se at det er grunnlag for å iverksette en ny offentlig undersøkelse av Mehamn-ulykken.