Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:48 (1997-98)
Innlevert: 20.01.1998
Sendt: 21.01.1998
Besvart: 29.01.1998 av forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): "Ifølge Dagbladet 24. mai 97 skal det investeres 100 millioner kroner i nytt militært utstyr til bruk langs grensen mellom Norge og Russland i Finnmark. Kan Forsvarsministeren legge frem en detaljert oversikt over hvilken type utstyr dette dreier seg om?"

Begrunnelse

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Det ble i 1997 opprettet et prosjekt for anskaffelse av observasjonsutrustning til Grensevakten/Garnisonen i Sør-Varanger. Prosjektet har en ramme på 50 mill. kr. for materiellanskaffelser. I tillegg kommer utgifter til integrert logistikk og bygg og anlegg.

Prosjektet omfatter anskaffelse av optiske sikteinstrumenter og nye radarer. Dette inkluderer dagkikkerter, spotkamera, termisk kamera, radar og termisk kikkert med fjernstyring og monitor. I tillegg anskaffes termiske kikkerter uten fjernstyring og monitor over et annet prosjekt. Dette utstyret vil gi forbedret observasjonskapasitet og mørkeutsrustning til Grensevakten/Garnisjonen i Sør-Varanger, og skal gi Grensevakten mulighet til å løse oppdragene med observasjonsutrustning tilpasset dens virksomhet. Operatørene skal kunne gjenkjenne materiell og personell i lys, mørke og dårlig sikt.