Skriftlig spørsmål fra Thorbjørn Jagland (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:372 (2001-2002)
Innlevert: 08.05.2002
Sendt: 10.05.2002
Besvart: 22.05.2002 av utenriksminister Jan Petersen

Thorbjørn Jagland (A)

Spørsmål

Thorbjørn Jagland (A): Kan utenriksministeren gi informasjon om hva som har skjedd med de løfter som ble gitt av den norske konsulen i Cochabamba om støtte til 12 planlagte jordbruksprosjekter i området?

Begrunnelse

I samtaler med Den indianske bondefaglige organisasjonen i Bolivia i 1999 skal den norske konsul i Cochabamba ha gitt utvetydige signaler om økonomisk støtte fra Norge til 12 planlagte jordbruksprosjekter i området. På denne bakgrunn igangsatte organisasjonen prosjektene gjennom medlemmers private låneopptak. I ettertid har det vist seg at konsulens garantier ikke hadde noen verdi, og de involverte personene står nå personlig ansvarlige for om lag 70 000 dollar.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Norges honorære konsul i Cochabamba ble i perioden april til juni 1999 oppsøkt en rekke ganger av representanter for organisasjonen "Federación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Oruro" - (FSUTCO - "Den felles fagforeningsføderasjon for landarbeidere i Oruro"). Dette er en bondeorganisasjon i Oruro-området i Bolivia. På det første møtet mellom konsulatet og FSUTCO ble det for øvrig overlevert en søknad om støtte til landbruksprosjekter.

Ifølge konsulens innberetninger til ambassaden i Buenos Aires har han ikke gitt løfter om økonomisk støtte overfor representantene for FSUTCO. For øvrig var søknaden mangelfullt utformet i forhold til de retningslinjer som gjelder for søknader om norsk utviklingsstøtte. Dette ble representanter for FSUTCO gjort oppmerksom på. De ble videre rettledet med hensyn til hvordan søknader burde formuleres og hva de måtte inneholde av opplysninger. I juni 1999 reiste tre representanter for organisasjonen på eget initiativ, og mot konsulens råd, til Norge. I møter med Utenriksdepartementet og NORAD ble det på nytt gjort rede for retningslinjene for norsk bistand, uten at man da eller senere mottok noen ny skriftlig søknad om økonomisk støtte til prosjektene.

Jeg kan ikke se at det på noe tidspunkt er gitt signaler eller løfter om norsk bistand til FSUTCO - hverken fra konsulen i Cochabamba, NORAD eller Utenriksdepartementet.