Skriftlig spørsmål fra Odd Roger Enoksen (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:389 (2001-2002)
Innlevert: 16.05.2002
Sendt: 21.05.2002
Besvart: 28.05.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp): Hasvik kommune er i en ekstremt vanskelig situasjon etter at fiskebedriftene, hjørnesteinsbedriftene i lokalsamfunnet, har vært stengt i ca. 6 måneder, og HR-konsernet som eide bedriftene er begjært konkurs. Nå er også driften på leiebasis i Brevikbotn stoppet opp.
Hva vil Regjeringen gjøre for å forhindre fraflytting fra Hasvik, hvilke tiltak - for eksempel gjennom SND - vil Regjeringen iverksette for å få Hasvik kommune på fote igjen og vil Regjeringen gi Hasvik omstillingsstatus?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Jeg er kjent med den vanskelige situasjonen som Hasvik kommune har kommet opp i, og jeg er enig med representanten Enoksen i at noe må gjøres raskt for Hasvik-samfunnet. I brev av 22. mai 2002 til kommunen stilte jeg meg derfor positiv til en eventuell søknad om omstillingsstatus for Hasvik kommune. Dette ble også gjentatt under et møte departementet hadde med representanter fra kommunen. Kommunal- og regionaldepartementet er for øvrig beredt til, sammen med fylkeskommunen, å være en aktiv medspiller slik at utviklingsarbeidet i Hasvik får en positiv retning. Det kan for øvrig opplyses at fylkesmannen i Finnmark nylig har gitt Hasvik 1,9 mill. kr i ekstra skjønnsmidler for 2002 for delvis å kompensere for tapte inntekter i forbindelse med konkursen i fiskeindustrien i Hasvik.

Etter det jeg er kjent med arbeider nå kommunen med å utforme en søknad til departementet, og denne vil bli behandlet så fort som mulig når den kommer til departementet. Når det gjelder SNDs medvirkning, er det kontakt mellom kommunen og SND.