Skriftlig spørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:390 (2001-2002)
Innlevert: 16.05.2002
Sendt: 21.05.2002
Besvart: 27.05.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Læringssenteret har gitt beskjed om at bevilgningene til etterutdanningstilbudet for lærere som underviser i VK1 på de to nye studieretningene Medier og kommunikasjon og Salg og service ikke vil bli videreført høsten 2002. Dette betyr at lærere i mange fylker ikke vil få tilbudet.
Vil statsråden sørge for at tilbudet videreføres som planlagt neste skoleår, slik at lærerne som underviser på VK1 i disse nye fagene får den nødvendige etterutdanningen?

Begrunnelse

I forbindelse med opprettelsen av de to nye studieretningene Medier og kommunikasjon og Salg og service fikk Høgskolen i Buskerud i oppdrag fra Læringssenteret å utvikle og gjennomføre etterutdanningskurs for lærere i videregående skole fra høsten 2000. I perioden høsten 2000 til våren 2002 ble det gjennomført etterutdanning for undervisning på grunnkurs (GK) og videregående kurs 1 (VK1) i åtte (Medier og kommunikasjon) og ni (Salg og service) fylker. De resterende fylkene har bare fått tilbud om etterutdanning i GK. Kursene har i sin helhet vært finansiert av Læringssenteret.
Høgskolen i Buskerud har fått klare signaler om at det skulle tilbys kurs også skoleåret 2002-2003. For dette skoleåret er det planlagt til sammen seks kurs for lærere på de to studieretningene (til sammen ca. 300 lærere), kostnadsberegnet til 1,8 mill. kr høsten 2002 og 1,5 mill. kr våren 2003. Men 2. april fikk de plutselig beskjed om at det likevel ikke var satt av midler til etterutdanning for lærere på VK1 fra høsten 2002.
Behovet for etterutdanning i disse nye studieretningsfagene, der læreplanene er nye, arbeidsmåtene er varierte og krevende, og det er omfattende bruk av ny teknologi, er fremdeles stort. Søkningen til kursene har også vært stor. Likevel ser det nå ut til at tilbudet stanses, selv om mange fylker ennå ikke har fått tilbud om den etterutdanningen de trenger.
Dersom det ikke bevilges penger til å gjennomføre kursene som er planlagt, vil et stort antall fylker ikke ha fått noe tilbud om etterutdanning i forbindelse med innføringen av de nye VK1-kursene.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Skoleeier har hovedansvaret for at lærere har kompetanse for opplæring i samsvar med lov og læreplan. I perioder bidrar staten med midler rettet mot prioriterte områder, som for eksempel når nye læreplaner innføres.

I 2000 ble det fastsatt nye læreplaner for grunnkurs i studieretningene Medier og kommunikasjon og Salg og service. Nye læreplaner for disse studieretningene ble fastsatt på VKI-nivå i 2001. Som ledd i innføringen av de nye læreplanene, har fylkeskommunene fått tilbud om etterutdanning det første året de var i bruk. Høgskolen i Buskerud har utviklet og gjennomført etterutdanningen på oppdrag fra Læringssenteret. Etter at nye læreplaner er innført, har arbeidsgiver ansvar for å tilby nødvendig etterutdanning.

Etterutdanningen i forbindelse med grunnkurs og VKI i de nye studieretningene Salg og service og Medier og kommunikasjon er gjennomført etter hvert som planene er blitt ferdige. Planene ble imidlertid ferdige så sent i forhold til nytt skoleår at ikke alle fylkeskommuner klarte å gjennomføre kursene det første året. De fylkene som ikke startet med grunnkursene første året, fikk også tilbud om etterutdanning til sine lærere året etter.

Høgskolen i Buskerud er tildelt midler for å gjennomføre etterutdanningskurs knyttet til læreplan for VKI skoleåret 2001-2002. Fylkeskommuner som ikke har benyttet dette tilbudet, må selv sørge for at de har oppdatert personale og må kjøpe de tjenester som er nødvendige.

Læreplanen for VKII Medier og kommunikasjon er ikke er ferdig ennå, men vil foreligge før skolestart høsten 2002. Høgskolen i Buskerud vil få i oppdrag å utvikle og gjennomføre etterutdanning knyttet til første års innføring av læreplanen skoleåret 2002-2003.