Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til sosialministeren

Dokument nr. 15:395 (2001-2002)
Innlevert: 22.05.2002
Sendt: 22.05.2002
Besvart: 29.05.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Stiftelsen Rus-Nett fikk driftsmidler over statsbudsjettet for 2002 post 70 til behandling av rusavhengige. Tidligere har stiftelsen mottatt både prosjekt- og driftsmidler. For inneværende år har ikke stiftelsen mottatt midler, da Sosial- og helsedirektoratet ikke har behandlet innsendte søknad, da departementet har forlagt søknaden fra Rus-Nett. Dette får store konsekvenser for Rus-Nett, og organisasjonen står i fare for å måtte stenge.
Hva kan statsråden gjøre for å hindre at dette skal skje?

Begrunnelse

Stiftelsen har mottatt til sammen 1,5 mill. kr i prosjektmidler til utvikling av helhetlig Rus-Nett kjede. Inneværende år søkte organisasjonen som vanlig om både driftsmidler til stiftelsen og prosjektmidler innen fristen 1. desember 2001. Datert 20. desember 2001 kom det bekreftelse fra Sosial- og helsedepartementet om at søknadene var oversendt det nye Sosial- og helsedirektoratet. Behandlingen av søknadene ble forsinket pga. omlegging til nytt direktorat. Vanligvis har de fått varsel om støtte i mars, men i år fikk de beskjed først i mai. De fikk kun svar på tre av de fire søknadene som var sendt inn. Søknaden om drift av Stiftelsen Rus-Nett ble ikke besvart. De tok kontakt med direktoratet umiddelbart og fikk til svar fra saksbehandler den 16. mai 2002 om at søknaden ikke var oversendt fra Sosial- og helsedepartementet til direktoratet.

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: Brevet fra Sosial- og helsedepartementet til Sosial- og helsedirektoratet om oversendelse av søknaden fra Rus-Nett om driftstilskudd for 2002, ble sendt fra departementet 20. desember 2001. Ved en administrativ glipp, ble ikke selve saksmappen overført før 15. mai d.å. Jeg har forsikret meg om at søknaden nå vil bli realitetsbehandlet uten ytterligere opphold.