Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:399 (2001-2002)
Innlevert: 23.05.2002
Sendt: 24.05.2002
Besvart: 29.05.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Vil statsråden bidra til at det nå raskest mulig kan bli skapt ro rundt denne saken, og at prosessen minst mulig skaper unødige påkjenninger for de etterlatte?

Begrunnelse

Åsta-ulykken berører mange mennesker. Flere av de etterlatte har gitt uttrykk for at etteroppgjøret i forbindelse med erstatninger og gransking har vært svært tilfredsstillende. Noen av de etterlatte har reagert sterkt på statens argumentasjon i den gjenværende rettskonflikt. Dette har skapt ny uro, ubehag og bidratt til frykt for å "gjenoppleve" det hele igjen. Ved oppgjøret etter en slik dramatisk og dypt tragisk ulykke må de pårørendes interesser settes i høysetet.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Jeg gjør oppmerksom på at det er NSB BAs forsikringsselskap Vesta Forsikring AS som har gått til sak mot staten v/Samferdselsdepartementet for å få dekket sine erstatningsutbetalinger etter Åsta-ulykken.

Jeg er enig i at det er ønskelig å skape ro rundt denne saken. Staten har ingen interesse i å fokusere eller prosedere denne saken i pressen, men behandler stevningen fra Vesta på vanlig måte. Regjeringsadvokaten opptrer på vegne av Samferdselsdepartementet i saken. Det pågår også forhandlinger med Vesta om en minnelig ordning.

Utover dette finner jeg det ikke riktig å kommentere den pågående sak.