Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:405 (2001-2002)
Innlevert: 27.05.2002
Sendt: 28.05.2002
Besvart: 31.05.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Hva vil helseministeren foreta seg for at særlig eldre og pleietrengende ikke unødig rammes av de åpenbart nødvendige reglene om begrensning på steder hvor det kan røykes tobakk?

Begrunnelse

Prisverdig nok iverksettes stadig nye regler om begrensning av tobakksrøyking. For å få til en forståelse og aksept av slike regler er det likevel viktig å forhindre de mest urimelige utslag. Ved et eldresenter på Østerås i Bærum ble det i oktober i fjor innført totalt røykeforbud, hvilket innebar at mange eldre brukere ble henvist til å stå ute. Røykerommet ble omgjort til Internett-café. Flere av de eldre ønsker seg et regelverk som hensyntar eldre og syke, slik at de kan ta del i det offentliges tilbud samtidig som de kan unne seg selv å røyke.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Hovedregelen etter tobakksskadeloven § 6 er at lufta skal være røykfri i lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang. Dette innebærer at det skal være røykfri luft på eldresenter og fellesarealer på ulike institusjoner som for eksempel alders- og sykehjem. Bestemmelsen regulerer imidlertid ikke beboelsesrom på institusjoner, men institusjonen plikter å gi de som ønsker det tilbud om røykfrie rom.

Dersom det innen et område er flere lokaler som har samme formål, kan røyking tillates i inntil halvparten av disse. Det er derfor ikke i strid med tobakksskadeloven dersom for eksempel et eldresenter ønsker å ha tilbud til røykere i form av røykerom. Det er imidlertid opp til den enkelte eier eller den som disponerer lokalene i eierens sted om det skal innføres strengere krav til røykfri luft enn det som fremgår av bestemmelsene i tobakksskadeloven.