Skriftlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:421 (2001-2002)
Innlevert: 30.05.2002
Sendt: 30.05.2002
Besvart: 06.06.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Ifølge medieoppslag var det stor forvirring blant årets avgangselever vedrørende hvilke hjelpemidler elevene kunne ha med seg under eksamen i den videregående skole. Regelverket som Læringssenteret forholder seg til er uklart med hensyn til hvilke hjelpemidler som det er lov til å bruke.
Mener statsråden at eksamen har vært avholdt på en rettferdig måte, og vil statsråden åpne for at de som vil skal kunne få ta eksamen på nytt?

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Det er Læringssenteret som har ansvaret for forberedelsene til og gjennomføringen av eksamen i den videregående skolen. På grunn av den uklarhet som oppsto etter årets eksamensdag i norsk hovedmål om bruk av hjelpemidler, sendte Læringssenteret ut en presisering av hvilke hjelpemidler som er tillatt ved eksamen i de enkelte fag.

Elevene har krav på å møte en eksamenssituasjon preget av forutsigbarhet og like vilkår. Læringssenteret foretar derfor nå en grundig gjennomgang av eksamen i norsk hovedmål, for å vurdere om sensuren blir rettferdig for elevene. Læringssenteret søker i denne sammenheng råd hos sitt sensorkorps.

Jeg avventer nå Læringssenterets vurdering basert på denne gjennomgangen.