Skriftlig spørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:431 (2001-2002)
Innlevert: 31.05.2002
Sendt: 03.06.2002
Besvart: 06.06.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Vidar Bjørnstad (A)

Spørsmål

Vidar Bjørnstad (A): Er det mulig å øke opptakskapasiteten på odontologi ved Universitetet i Bergen innenfor eksisterende lokaliteter?

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: De odontologiske klinikkene ved Universitetet i Bergen er dimensjonert for et årlig opptak på 48 studenter. Universitetet i Bergen har ut fra at behovet for tannleger vil øke i årene fremover, stilt seg positivt til å utvide utdanningskapasiteten ved odontologistudiet i Bergen. Universitetet har derfor i sitt budsjettforslag for 2003 foreslått å øke opptaket fra 48 til 60 studenter årlig, men understreker samtidig at en klar forutsetning for forslaget om økt opptak til odontologistudiet i Bergen er et nybygg for de odontologiske klinikkene.