Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utviklingsministeren

Dokument nr. 15:441 (2001-2002)
Innlevert: 06.06.2002
Sendt: 06.06.2002
Besvart: 14.06.2002 av utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Regjeringen har tidligere uttrykt at den mener det er viktig at også røster som er kritiske til Verdensbanken slipper til i debatten rundt Verdensbankens ABCDE-konferanse senere denne måneden. Det er søkt om beskjeden støtte fra departementet til arrangementet Åpent Forum 23. juni.
Hva gjør statsråden for å sørge for at slike alternative arrangementer kan realiseres?

Begrunnelse

Utenriksdepartementet er vertskap for Verdensbankens årlige forskerkonferanse i juni. Her vil 300 forskere etter invitasjon fra banken legge fram og diskutere tema innen økonomisk utviklingsforskning. Mange organisasjoner og enkeltpersoner som er i opposisjon til Verdensbankens politikk har engasjert seg i forbindelse med dette. Engasjementet tar form av motkonferanse, demonstrasjoner, kulturarrangementer og trykksaker. Enkelte organisasjoner har sagt nei til å delta på ABCDE-konferansen fordi de mener Verdensbanken ikke har fulgt opp sine tidligere forpliktelser i dialogen med dem. Mange av dem vil likevel komme til Oslo og delta på konferansen Åpent Forum den 23. juni. Framtredende bankkritikere fra fire kontinenter vil være representert på det norskorganiserte arrangementet. En av dem som kommer til å delta der er Zambias tidligere president Kenneth Kaunda.

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Svar

Hilde Frafjord Johnson: Jeg deler representanten Lysbakkens syn på viktigheten av at kritiske røster kommer til orde under ABCDE-konferansen. Av denne grunn oppfordret vi Verdensbanken til trekke representanter fra kritiske grupper aktivt inn i konferansen. Således ble både ATTAC Norge og SAPRIN-nettverket invitert til å arrangere hvert sitt seminar under konferansen. Dette ville vært en god anledning til å bringe deres kritiske syn inn i debatten. Dessverre valgte både ATTAC og SAPRIN å takke nei. Heldigvis har andre norske institusjoner som SUM, CMI og Fafo valgt å delta aktivt under konferansen.

Verdensbanken deler vår oppfatning av at det er viktig å involvere kritiske røster. Dette er noe av formålet med ABCDE-konferansene - i dette tilfellet med fokus på bankens fattigdomspolitikk. Flere av de utenlandske foredragsholderne og deltakerne under konferansen representerer slike kritiske synspunkter. Dette vil bidra til en debatt som reflekterer et mangfold av perspektiver på Verdensbankens rolle i utviklingsarbeidet. Jeg synes det er trist at representanter fra tilsvarende kritiske grupper i Norge har valgt å stå utenfor denne diskusjonen.

Utenriksdepartementet har mottatt en søknad om midler til et dialogforum som Oslos biskop har til hensikt å arrangere. Her vil det bli lagt til rette for diskusjon mellom Verdensbanken og et mangfold av NGO'er og andre kritiske røster. Dette arrangementet vil få støtte.

Utenriksdepartementet har også mottatt en søknad fra ForUM om å få dekket utgifter til en såkalt "motkonferanse" til ABCDE-konferansen. Søknaden på 600 000 kr anses ikke å være beskjeden i forhold til de søknadsbeløp man vanligvis opererer med. ForUM mottar betydelig støtte fra det offentlige til å ivareta slike funksjoner som denne konferansen representerer. Jeg finner det derfor vanskelig å støtte dette arrangementet med vesentlige tilleggsmidler. Departementet har likevel funnet det mulig å bidra med midler til dekning av utgifter til en del deltakere fra utviklingsland på konferansen.