Skriftlig spørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til sosialministeren

Dokument nr. 15:470 (2001-2002)
Innlevert: 14.06.2002
Sendt: 17.06.2002
Besvart: 25.06.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): Samferdselsministeren svarte på vegne av sosialministeren på spørsmål om oppsøkende tjenestes problemer knyttet til parkering i spørretimen 20. mars. Både samferdselsministeren og sosialministeren lovte å se på saken og finne en løsning raskt. Det har nå gått tre måneder og det nærmer seg høysesong for overdoser i Oslo.
Har sosialministeren funnet en løsning på OKTs parkeringsproblemer?

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: Det er viktig å sikre oppsøkende tjeneste gode arbeidsmuligheter. I utgangspunktet er det min oppfatning at denne saken best løses i et samarbeid med Oslo kommune i forhold til hvilke løsninger som kan være aktuelle. Samferdselsministeren har tatt problemstillingen opp med Oslo kommune, og tok initiativ til et møte med kommunen 15. mai for å gjennomgå problemstillingen og aktuelle løsningsalternativer. Oslo kommune meldte avbud til dette møtet, og Samferdselsdepartementet har tatt kontakt med kommunen for å få berammet et nytt møte slik at man i samarbeid med Oslo kommune kan komme frem til en løsning på denne saken.