Skriftlig spørsmål fra Bjørgulv Froyn (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:474 (2001-2002)
Innlevert: 14.06.2002
Sendt: 17.06.2002
Besvart: 24.06.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Bjørgulv Froyn (A)

Spørsmål

Bjørgulv Froyn (A): Transportbedriften Pakke-Trans har nylig sagt opp sine elleve sjåfører. Sjåførene og deres fagforening hevder at oppsigelsen skyldes at de nekter å kjøre mer enn arbeidsmiljøloven tillater.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at transportbedrifter overholder bestemmelsene om kjøre- og hviletid for sjåførene?

Begrunnelse

Trafikkulykker med tunge lastebiler krever mange dødsofre på norske veger. En av ulykkesårsakene er at mange sjåfører må jobbe mer enn regelverket tillater. Leiv Ellefset i Trygg Trafikk har uttalt at "Det er alt for mange useriøse transportører som bryter sikkerhetsbestemmelser". Trygg Trafikk har foreslått en ordning hvor transportfirmaer må dokumentere tilfredsstillende internkontroll og overholdelse av sikkerhetsbestemmelsene.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Ansatte yrkessjåførers totale arbeidstid reguleres av arbeidsmiljølovgivningen, og kontrolleres av Arbeidstilsynet. Regelverket for yrkessjåførers kjøre- og hviletid er fastsatt av Samferdselsdepartementet og kontrolleres av Statens vegvesen og politiet. Statens vegvesen har ansvar for bedriftskontroller. Ansvaret for kontroller ute på vegene er delt mellom politiet og Statens vegvesen. Gjennom EØS-avtalen har Norge forpliktet seg til årlig å kontrollere 1 pst. av arbeidstiden til yrkessjåfører.

Omfanget av kontroller av kjøre- og hviletid er allerede betydelig. I 2001 gjennomførte Statens vegvesen ca. 115 000 kontroller i bedrift og ca. 110 000 kontroller av kjøre- og hviletid på veg.

Statens vegvesen vil i perioden 2002 til 2005 øke antallet kjøre- og hviletidskontroller på veg med 50 pst. Det er etter min vurdering et effektivt virkemiddel for å forebygge at bedriftene "presser" sine ansatte til å bryte kjøre- og hviletidsbestemmelsene.