Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:479 (2001-2002)
Innlevert: 17.06.2002
Sendt: 18.06.2002
Besvart: 20.06.2002 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Undertegnede er blitt gjort kjent med at det pågår et arbeide med å samordne den maritime sertifikatstrukturen. I dette arbeidet er det viktig at de som har gjennomført oppgraderingskurs får utvidede sertifikater i forhold til de som ikke har gjennomført slike kurs.
Ser statsråden en mulighet for at innehavere av Kystskipper klasse B får økt sine rettigheter til 1 500 bruttotonnasje (bt)?

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: I forbindelse med implementering av STCW-95 (Convention of Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), forenklet Sjøfartsdirektoratet den norske maritime sertifikatstrukturen. En del norske sertifikater hadde rettigheter etter norsk lov som ikke passet inn i STCW-strukturen, og to nasjonale sertifikater, Kystskipper klasse A og B ble opprettet for å ivareta disse. Dette arbeidet ble avsluttet ved at ny forskrift trådte i kraft juli 2001. Det understrekes at forslaget til ny sertifikatstruktur ble forelagt Rådet for maritime sertifikater samt var ute på full ekstern høringsrunde.

Kystskipper klasse B utstedes til de som hadde Kystskipper klasse 2 etter lov av 10. oktober 1958. Opprinnelig gav dette sertifikatet førerrettigheter til 300 bruttotonnasje (bt), men da målereglene ble endret, ble rettigheten økt til 750 bt. Det foreligger ingen planer om å endre denne tonnasjen.

Innehavere av Kystskipper klasse 2 som tok tilleggsutdannelse; tolv uker pluss telefoni og sikkerhetskurs, fikk økt sine rettigheter til 3 000 bt.

Disse rettighetene gjelder for Nord- og Østersjøområdet.

Det foreligger ingen planer i dag om en endring som innebærer at de som ikke har tilleggsutdannelse automatisk skal få økt rettighetene til 1 500 bt.