Skriftlig spørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:501 (2001-2002)
Innlevert: 21.06.2002
Sendt: 21.06.2002
Besvart: 28.06.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): Har Telenor etter konsesjonsvilkårene mulighet til å avslå og levere telefonabonnement til enkelte steder i distriktene, og i tilfelle ut fra hvilke kriterier?

Begrunnelse

En privatperson i Survik på Seiland i Hammerfest kommune fikk i april d.å. avslag på en bestilling om telefonabonnement fra Telenor. Bostedet ligger riktignok noe grisgrendt til, men det har tidligere vært et bredt politisk ønske i Norge om å sikre likeverdige teletilbud over hele landet.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Telenor har i utgangspunktet plikt til å levere tilbud om fasttelefoni til ethvert sted med fast helårlig bosetting eller næringsvirksomhet, med hjemmel i konsesjon fastsatt av Samferdselsdepartementet 2. mars 1999, jf. pkt. 1 og 5. Dette tilbudet leveres til Telenors ordinære abonnementsvilkår.

Av konsesjonens pkt. 5 fremgår imidlertid også at Telenor har mulighet til å oppfylle denne leveringsplikten i form av trådløs tilknytning, dvs. i praksis ved hjelp av mobiltelefon. Det forutsettes imidlertid at kunden da ikke skal belastes for merkostnaden ved en slik mobilløsning, utover det samlede beløpet for abonnement og trafikk (inn- og utgående), beregnet ut fra Telenors standard prisliste for tjenester og produkter som omfattes av den offentlige fastnett telefontjenesten. I praksis har Telenor valgt denne løsningen i noen få tilfeller hvor fremføring av en fastlinje vil medføre uforholdsmessig store kostnader til anlegg, drift og vedlikehold av linjen.

Videre fremgår det av konsesjonens pkt. 5 at Post- og teletilsynet kan avgrense leveringsplikten nærmere og i enkelttilfelle gjøre unntak for leveringsplikten på sted der den vil medføre en urimelig byrde.

I tilfeller hvor det er snakk om tilknytning av telefon utenfor Telenors normale leveringsområde, kan Telenor kreve kunden for ekstrakostnader ved tilknytningen dersom bosettingen ikke er knyttet til næringsvirksomhet.