Skriftlig spørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:526 (2001-2002)
Innlevert: 28.06.2002
Sendt: 28.06.2002
Besvart: 03.07.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): 14. august er det skolestart i Ås kommune i Akershus. Flere foreldre har klaget på at førsteklassinger er flyttet til andre skoler enn den de hadde forventet at barna skulle begynne på. Dette innebærer bl.a. at søsken blir skilt. Skoledirektøren opplyser at det ikke vil komme svar på klagene før 15. august.
Mener statsråden at dette er tilfredsstillende behandling av skolebarna, og vil hun bidra til å få fortgang i sakene?

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Grunnskoleelevene har rett til å gå på den nærmeste skolen i kommunen eller den skolen de sokner til. Dette følger av opplæringsloven § 8-1. Kommunen kan gi forskrift om hvilken skole de ulike områdene i kommunen sokner til.

Etter søknad kan en elev tas inn på en annen skole enn nærskolen. Slik søknad sendes til kommunen. Kommunens beslutning om hvilken skole eleven skal gå på, er enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Enkeltvedtak om skoleplassering kan påklages.

Klagen skal først forberedes i kommunen, før den behandles og avgjøres av statens utdanningskontor i fylket. Jeg har tro på at utdanningskontoret vil behandle disse sakene så raskt som overhode mulig.