Skriftlig spørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:57 (1997-98)
Innlevert: 28.01.1998
Sendt: 29.01.1998
Besvart: 30.01.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): "På oppfordring fra tidligere justisminister Grete Faremo gikk seks familier ut av kirkeasyl i 1996. Felles for disse familiene var at alle hadde sittet lenge i kirkeasyl og alle hadde barn.
En av familiene, Salih Hyseni, har nå fått oppholdstillatelse. En familie er sendt ut av landet, og de fire andre familiene venter på svar fra justisministeren.
Disse familiene er Agin Alija, sk.nr. 92031089, familien Luta, sk.nr. 92021140, familien Sadikaj, sk. nr. 94032094 og familien Arslan Bucvic, sk. nr. 93036962-2.
Det er etter min mening urimelig om ikke disse familiene også skulle få samme behandling som Salih Hyseni og hans familie. Vil justisministeren vurdere disse sakene på en positiv måte, og slik at det snarlig foreligger et svar for disse familiene som har ventet utrolig lenge?"

Begrunnelse

Aud-Inger Aure (KrF)

Svar

Aud-Inger Aure: I brevet fra stortingsrepresentant Grethe G. Fossum bes det om at navngitte familier gis opphold fordi de skal ha ventet lenge på svar. Jeg finner ikke grunn til å gå nærmere inn i forhold knyttet til enkeltsakene til disse familiene. Når det gjelder familien som er innvilget oppholdstillatelse, vil jeg vise til at det der ble foretatt en helhetsvurdering med særlig vekt på helsemessige forhold hos et av barna.

Jeg er klar over at det for tiden er en del personer som har oppholdt seg her i landet relativt lenge uten at retur til hjemlandet har latt seg gjennomføre. Departementet arbeider nå med problemstillinger knyttet til denne situasjonen. Jeg vil imidlertid ikke foregripe utfallet av dette arbeidet, men viser til at arbeidet med dette er prioritert.