Skriftlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:586 (2001-2002)
Innlevert: 26.09.2002
Sendt: 27.09.2002
Besvart: 04.10.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): I et innlegg 26. juli 2002 skriver statssekretær Helge O. Bergesen at "Det er nå bare to ACE-skoler som fortsatt bruker ACE-lærebøker i stort omfang".
Hva gjør statsråden med dette?

Begrunnelse

Likestillingsombudet har behandlet to saker vedrørende bruk av såkalte ACE-læremidler. Ombudet konkluderte med at en stor del av læremidlene er i strid med likestillingsloven.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Jeg kan opplyse at mange av de godkjente ACE-skolene ikke lenger bruker ACE-lærebøkene. De som fortsatt bruker disse, er av Likestillingsombudet anmodet om å endre læremidlene slik at de er i samsvar med norsk lovgivning til skoleåret 2002/2003.

Likestillingsombudet har vært i dialog med Morgendagens skole (som er en forening for ACE-skoler) om læremidler og likestilling og konkluderer i sitt brev 14. august 2002 til foreningen slik:

"Under forutsetning av at Likestillingsombudets avgjørelse følges av Morgendagens skole og alle andre skoler som benytter disse læremidlene, anses denne saken som avsluttet ved mitt kontor."

Jeg vil derfor følge utviklingen nøye, ikke minst gjennom det tilsynet som Statens utdanningskontorer utfører.