Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:9 (2002-2003)
Innlevert: 07.10.2002
Sendt: 08.10.2002
Besvart: 15.10.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Kan utdannings- og forskningsministeren bekrefte at departementet står ved at nybyggene ved høgskolene i Østfold og Stavanger fortsatt er høyest prioritert av planlagte nybygg i sektoren?

Begrunnelse

I Regjeringens forslag til statsbudsjett er behovet for nytt undervisningsbygg på Høgskolen i Stavanger ikke omtalt. I forbindelse med budsjettprosessen i 2001 bekreftet departementet at prioriteringen av høgskolene i Østfold og Stavanger stod fast. Dette er også bekreftet av skiftende statsråder tidligere og av Stortinget ved flere anledninger. På bakgrunn av den uro som den manglende omtalen har ført til vil jeg be statsråden om å bekrefte at departementet ikke har endret på prioriteringene.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Departementet arbeider fortløpende med å legge til rette for å skaffe nødvendige lokaler for høgskolesektoren. Av hensyn til det samlede budsjettopplegget for 2003 fant Regjeringen ikke å kunne foreslå noen startbevilgning til nye bygg i universitets- og høgskolesektoren. Det innebærer ikke at det er foretatt nye prioriteringer.

For høgskolesektoren er fremdeles nybygget på Remmen i Halden for Høgskolen i Østfold og sentralbygget på Ullandhaug for Høgskolen i Stavanger høyest prioritert, i nevnte rekkefølge.