Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:22 (2002-2003)
Innlevert: 16.10.2002
Sendt: 17.10.2002
Besvart: 23.10.2002 av utenriksminister Jan Petersen

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hva vil utenriksministeren bidra med for at Taiwan skal bli opptatt som medlem i FN?

Begrunnelse

Den 10. september avleverte Taiwan offisielt sin anmodning om opptagelse i FN. Dette skjedde i forbindelse med FNs årlige generalforsamling.
Øst-Timor, som nylig oppnådde uavhengighet fra Indonesia, forventes å bli opptatt som medlem innen utgangen av 2002. Øya fortjener som suveren stat sitt sete i den internasjonale organisasjonen og trenger FN for å sikre sin suverenitet og fremme den nasjonale utviklingen.
Sveits, som har vært nøytralt i 200 år, søkte formelt om opptagelse i FN i juli i år. Det skjer i kjølvannet av en folkeavstemning om spørsmålet, hvor flertallet av befolkningen stemte for tilslutning til FN. Begge disse landene vil med stor sikkerhet blir tatt opp i FN.
Tilbake utenfor står bare Taiwan og Vatikanet. Vatikanet har valgt å forbli utenfor pga. sin spesielle religiøse rolle.
Derimot har Taiwan gjentatte ganger søkt om å gjenvinne sitt sete i FN, som ble gitt til Kommunist-Kina i 1971. Opptagelse i FN som suveren stat er den riktige veien å gå fordi Taiwan aldri har vært del av Folkerepublikken Kina. Det er også viktig at det internasjonale samfunnet forstår at konflikten i Taiwan-stredet best kan forebygges hvis Taiwan oppnår en stemme i FN. Der kan Taiwan dra nytte av organisasjonens kollektive sikkerhetsforanstaltninger.
I betraktning av Taiwans bedrifter innenfor fremme av økonomisk utvikling, kamp mot fattigdom, for demokratiet og menneskerettighetene, vil Taiwans opptagelse i FN være moralsk riktig. Det er på tide å overveie Taiwans opptakssøknad og slutte med å danse etter Beijings pipe. Hvis Øst-Timor og Sveits kan bli medlemmer av FN - hvorfor skulle veien så være lukket for Taiwan?

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: FN er en organisasjon med selvstendige stater som medlemmer. Norge fører, i likhet med et stort flertall av verdens land, en ett-Kina politikk, hvilket betyr at Taiwan betraktes som en del av Kina, og ikke som en selvstendig stat.

Som tidligere år tok også i år en liten gruppe land opp spørsmålet om Taiwans representasjon i FN for behandling under generalforsamlingen. Forslaget ble fremlagt i form av et brev datert 1. august 2002, adressert til FNs generalsekretær Kofi Annan fra representantene til FN fra Burkina Faso, Tsjad, El Salvador, Gambia, Grenada, Marshalløyene, Nicaragua, St. Vincent og Grenadinene, Sao Tome og Principe, Senegal, Solomonøyene og Swaziland. Med brevet fulgte et utkast til resolusjon.

Spørsmålet ble behandlet i generalkomiteen den 11. september, og som tidligere år vil heller ikke årets generalforsamling realitetsbehandle resolusjonsutkastet. Generalkomiteen har hvert år siden 1993 avvist realitetsbehandling av saken med henvisning til at dette vil være et brudd på FN-pakten og resolusjon 2758 (XXVI) av 25. oktober 1971 som la grunnlaget for Folkerepublikken Kinas inntreden i FN. For ordens skyld opplyses at Norge ikke er medlem av generalkomiteen.