Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:25 (2002-2003)
Innlevert: 17.10.2002
Sendt: 17.10.2002
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 24.10.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Barn har rett til samvær med sine foreldre. I saker der en av foreldrene blir utvist fra eller ikke får opphold i Norge kan dette være vanskelig å få gjennomført.
Hvor ofte og hvor lenge mener barne- og familieministeren at barn bør ha kontakt med sine foreldre for å ivareta barnets behov for samvær?

Begrunnelse

Hvert år blir flere familier splittet ved at en av foreldrene blir utvist fra landet. Årsaken til dette kan være at en av foreldrene ikke får opphold i landet. Andre problemstillingen som kan komme fram er når en av foreldrene blir sendt tilbake til sitt hjemland etter endt soning av en dom for alvorlig kriminalitet.
Barn har etter barneloven og FNs barnekonvensjon rett til samvær med begge foreldre. Dette er en helt grunnleggende rett for barn, og kontakten med foreldrene er av avgjørende betydning for barns utvikling. Arbeiderpartiets justisfraksjon har vært informert om saker der hensynet til barnets rett til samvær ikke er ivaretatt, og der det har fått alvorlige konsekvenser for barns utvikling.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Spørsmålet er oversendt meg for besvarelse, idet jeg har ansvar for innvandringspolitikken i Norge, herunder praksisen med å utvise utlendinger fra Norge.

Jeg viser til mitt svar på spørsmål nr. 26 fra stortingsrepresentant Anne Helen Rui til justisministeren, om det samme temaet. I mitt svar på det spørsmålet understrekte jeg at det er foreldrene som har hovedansvaret for at barn har samvær med sine foreldre. Dersom samvær er vanskelig å gjennomføre fordi foreldrene bor i hvert sitt land, er det først og fremst foreldrene som må forsøke å sikre samvær med begge foreldre på en god måte. Spørsmålet om hvor ofte og hvor lenge et barn bør ha kontakt med sine foreldre for å ivareta barnets behov for samvær ligger utenfor mitt ansvarsområde.