Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:58 (2002-2003)
Innlevert: 28.10.2002
Sendt: 28.10.2002
Besvart: 04.11.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Vil de nye statlige helseforetakene få klar sin åpningsbalanse før de går inn i et nytt regnskapsår?

Begrunnelse

Jeg regner med at også statlige helseforetak må forholde seg til de lover, regler og frister som er vedtatt av Stortinget når det gjelder regnskap og revisjoner.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Helseforetakene skal i likhet med alle andre virksomheter selvsagt følge de lover, regler og frister som er vedtatt av Stortinget. Helseforetakene skal fra og med regnskapsåret 2002 følge regnskapslovens bestemmelser, og er dermed underlagt de formalkrav som følger av denne.

Som det framgår av St.prp. nr. 1 (2002-2003) skal balanseverdiene av de anleggsmidlene som ble skutt inn i foretakene 1. januar 2002 bokføres i årsregnskapet for 2002 basert på en foreløpig kostpris. Siste frist for å foreta denne bokføringen er, ifølge regnskapsloven, samme dato som fristen for den endelige regnskapsavleggelsen som er 30. juni påfølgende år. Det er dermed ikke noe krav, ifølge regnskapsloven, at helseforetakene skal ha klare sine balanser for 2002 før regnskapsåret 2003 begynner.

Jeg er imidlertid klar over at det er et sterkt ønske ute i foretakene om at balanseverdiene i 2002 blir fastsatt så snart som mulig. Departementet har derfor allerede startet arbeidet med å klargjøre den foreløpige kostprisen av anleggsmidlene for 2002, og vil etter planen forelegge denne for helseforetakene i god tid før kommende årsskifte.