Skriftlig spørsmål fra Kjetil Bjørklund (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:88 (2002-2003)
Innlevert: 11.11.2002
Sendt: 11.11.2002
Besvart: 18.11.2002 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Kjetil Bjørklund (SV)

Spørsmål

Kjetil Bjørklund (SV): Statsministeren opplyser i brev til SV 1. november at Norge arbeider for forbud mot de typer klasebomber som ikke har effektive selvdestruksjonsmekanismer.
Har bombene CBU-87 og BL-755 som ble testet på Hjerkinn 7. oktober en slik selvdestruksjonsmekanisme, eller var de av den typen Norge ønsker forbud mot?

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Bomber av typen CBU-87 og BL-755 er ikke utstyrt med selvdestruksjonsmekanisme.