Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:80 (2002-2003)
Innlevert: 08.11.2002
Sendt: 08.11.2002
Besvart: 19.11.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Vil justisministeren foreta seg noe for å sikre innsatte ved Hof fengsel bedre arbeidsforhold, f.eks. gjennom tilskudd til bygging av en plasthall?

Begrunnelse

Justisministeren har fått brev om hvilke forhold innsatte ved Hof fengsel i Vestfold må arbeide under utendørs. Fengselet ønsker selv å bygge en plasthall for å beskytte innsatte mot værmessige forhold, som gjør det unødvendig belastende å være innsatt i dette fengselet. Ifølge Hof fengsel vil bygging av en slik hall koste ca. 1,5-2 mill. kr. Undertegnede har selv sett hvordan forholdene for de innsatte er, og mener det bør tas konkrete grep for å endre på disse.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Jeg er kjent med at enkelte innsatte ved Hof fengsel har slike arbeidsforhold som representanten Thorkildsen her viser til.

Saken er tatt opp i de senere års budsjettforslag fra kriminalomsorgens region sør. Bygging av en slik hall vil være et godt tiltak. Innenfor de stramme investeringsrammene kriminalomsorgen har, har man så langt ikke funnet å kunne prioritere bygging av hallen.