Skriftlig spørsmål fra Morten Lund (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:84 (2002-2003)
Innlevert: 08.11.2002
Sendt: 11.11.2002
Besvart: 14.11.2002 av finansminister Per-Kristian Foss

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Jeg viser til mitt spørsmål til finansministeren datert 24. oktober 2002 og svar til dette datert 30. oktober 2002. Samtidig vises det til spørsmål fra representanten Karstein Hansen til finansministeren, med svar fra finansministeren datert 6. november. Spørsmålene gjelder samme sak.
Hvorfor var det holdt tilbake opplysninger om brev fra Skattedirektoratet datert 5. oktober 2002 i statsrådens svar til meg datert 30. oktober 2002?

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Svar til stortingsrepresentant Karstein Hansen inneholder beklageligvis en feil datohenvisning når det gjelder brevet fra Skattedirektoratet. Dette brevet er ikke datert 5. oktober 2002, men 5. november 2002. Brevet er med andre ord datert etter mitt svar til deg 30. oktober 2002.