Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:95 (2002-2003)
Innlevert: 14.11.2002
Sendt: 15.11.2002
Besvart: 22.11.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Det foreligger påbud om bruk av motorsykkelhjelm for fører og passasjerer på snøscooter. Fra brukerne hevdes det at hjelmpåbudet ikke bør innebære krav om bruk av spesialhjelm, siden eksempelvis sykkelhjelm eller alpinhjelm vil kunne ivareta sikkerheten på en tilfredsstillende måte. Brukerne hevder også at spesialhjelmene på grunn av tyngden kan medføre nakkeskade ved kast på hodet, spesielt hos barn.
Vil statsråden se på mulige tillempninger av forskriften, ut fra nevnte innvending?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Forskrift om bruk av personlig verneutstyr med motorvogn fastslår at det må brukes godkjent styrthjelm under kjøring med beltemotorsykkel og i slede til beltemotorsykkel.

Hjelmpåbudet fikk virkning 1. juli i år, etter at endringene hadde vært på høring til berørte organisasjoner mv. Det forhold som tas opp i spørsmålet fra representant Ballo ble ikke kommentert av høringsinstansene den gang, men både Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet har senere fått henvendelser som gjelder barn i slede til beltemotorsykkel.

På bakgrunn av de henvendelser som er kommet, ser jeg det som naturlig at behovet for endringer i regelverket vurderes. I den forbindelse vil vi kunne få belyst spørsmål om spesiell risiko for nakkeslengskader og krav til hjelmtype. Et forslag til endringer må sendes på vanlig høring, og eventuelle endringer vil derfor først kunne gjelde fra neste sesong.