Skriftlig spørsmål fra Jan Simonsen (Uav) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:115 (2002-2003)
Innlevert: 20.11.2002
Sendt: 21.11.2002
Besvart: 27.11.2002 av utenriksminister Jan Petersen

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (Uav): Kommunistregimet i Folkerepublikken Kina utstasjonerer stadig flere kortdistanseraketter i Taiwan-stredet. Disse rakettene utgjør en alvorlig trussel mot det demokratisk Taiwan.
Vil Norge benytte sin posisjon i FNs sikkerhetsråd til å legge press på diktaturet i Kina slik at disse rakettene blir fjernet, eller på annen måte legge press på Folkerepublikken Kina for å få fjernet trusselen mot Taiwan?

Begrunnelse

Ifølge det amerikanske forsvarsdepartementets rapport "Annual Report on the Military Power of the Peoples Republic of China", har kommunistregimet utstasjonert 350 kortdistanseraketter rettet mot Taiwan. Antallet er økt med rundt 50 hvert år de siste årene. Disse rakettene utgjør en alvorlig trussel mot befolkningen på Taiwan. Kommunistene har tidligere vist at de er villige til å benytte rakettene for å legge press på Taiwan. I forbindelse med presidentvalget på Taiwan i mars 1996 ble det eksempelvis avfyrt fire raketter mot havnebyer på Taiwan. Rakettene utgjør også en trussel mot Japan, Filippinene og andre land i regionen.
5. september i år vedtok Europaparlamentet en resolusjon som bad om tilbaketrekking av disse rakettene langs Taiwan-stredet.
Det er ønskelig at Norge arbeider for å legge internasjonalt press på det kommunistiske diktaturregimet slik at trusselen mot Taiwan blir fjernet.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: De to regjeringene i Beijing og Taipei gjør som kjent begge krav på å være hele Kinas lovlige regjering. Norge har i over 50 år anerkjent regjeringen i Beijing som Kinas regjering.

Norges grunnholdning, som er vel kjent både i Beijing og Taipei, er at konfliktene bør løses fredelig. Dette gjelder så vel konflikter mellom stater som interne konflikter i en stat. Virkemidlet må være forhandlinger, ikke bruk av makt eller trusler om bruk av makt. Dersom kortdistanserakettene ved Taiwan-stredet ble trukket tilbake, ville dette kunne bidra til å redusere spenningen i området og bedre forhandlingsklimaet.

Spørsmål knyttet til forholdet mellom Kina og Taiwan har aldri vært opp til behandling i Sikkerhetsrådet. Dessuten ville Kina, som fast medlem, utvilsomt reagert på et slikt initiativ i Rådet med nedleggelse av veto.

På denne bakgrunn anser Regjeringen det som neppe hensiktsmessig å ta saken opp i FNs sikkerhetsråd.