Skriftlig spørsmål fra Jan Simonsen (Uav) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:155 (2002-2003)
Innlevert: 04.12.2002
Sendt: 05.12.2002
Besvart: 10.12.2002 av utenriksminister Jan Petersen

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (Uav): Hva vil Utenriksdepartementet gjøre for å presse myndighetene i Peru til å stanse de peruvianske soldatenes bestialske drap av hunder under trening?

Begrunnelse

TVNorge viste nylig bilder av soldater i Peru som drepte hunder på en bestialsk måte under trening. Hensikten var å trene soldatene i å drepe. Bildene har vakt sterke reaksjoner blant dyrevernere og alminnelige TV-seere.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Fjernsynsbildene av peruvianske soldaters grusomme behandling av hunder under trening har vakt berettiget harme og avsky. Også i Peru avstedkom programmet massive publikumsreaksjoner.

Umiddelbart etter at programmet ble vist på norsk TV, ble den norske ambassaden i Santiago, som også er sideakkreditert i Peru, instruert om å ta denne saken opp med peruvianske myndigheter.

Ambassaden har fra peruvianske forsvarsmyndigheter fått opplyst at videoopptaket er gjort tidlig i 2000. Den praksis opptaket viser har ifølge Perus forsvarsministerium ikke vært benyttet siden den gang og skal heller ikke ha vært alminnelig utbredt. Forsvarsministeren i Peru har selv tatt avstand fra bruken av levende hunder i opplæringsøyemed innen forsvaret.

Ambassaden i Santiago vil fortsatt følge denne saken.