Skriftlig spørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:173 (2002-2003)
Innlevert: 10.12.2002
Sendt: 11.12.2002
Besvart: 16.12.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): I Prinsdal sør i Oslo har naboer til skytebanen anmeldt Oslo politidistrikt og politimesteren for deres godkjennelse av Prinsdal skytebane etter forskrifter om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1. juli 1988. Naboene vil at Oslo politidistrikt har godkjent banen til tross for at de måtte vite at kravene ikke har vært oppfylt siden 1988. Naboene har i brev til justisministeren bedt om at han stenger skytebanen.
Vil justisministeren gjøre dette?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Jeg har mottatt en henvendelse fra "Aksjonen for nedleggelse av Prinsdal skytebane", hvor de krever at skytebanen stenges umiddelbart idet sikkerhetsmessige grunner tilsier at det er uansvarlig å holde skytebanen åpen.

Denne henvendelsen er sendt til Politidirektoratet, som er bedt om å vurderer henvendelse som en klage. Direktoratet er også bedt om å vurdere om saken har andre forvaltningsrettslige sider som krever oppfølging.

Jeg finner det ikke riktig å vurdere spørsmålet om en eventuell stenging av skytebanen så lenge saken er til behandling hos Politidirektoratet.

Jeg har for øvrig forstått det slik at forholdet er anmeldt. En anmeldelse skal i så fall vurderes av SEFO.