Skriftlig spørsmål fra Lena Jensen (SV) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:189 (2002-2003)
Innlevert: 13.12.2002
Sendt: 13.12.2002
Besvart: 20.12.2002 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): Orkester Nordens bidrag som formidler av nordiske musikktradisjoner er meget viktig, og orkestret ønsker å øke sin virksomhet med en lengre konsertperiode for å nå frem til et større nordisk publikum.
Vil kultur- og kirkeministeren, eventuelt i samråd med de øvrige nordiske kulturministerne, øke den økonomiske støtten til Orkester Norden med en tilleggsbevilgning på 1,5 mill. kr?

Begrunnelse

Orkester Norden er et samarbeidsprosjekt mellom bl.a. Foreningen Norden, Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. Svenske Rikskonserter har produksjonsansvaret. Konkurransen blant unge musikere for å delta i dette orkestret, er stor. Videre har orkestret fått svært mye positiv omtale for sine musikalske prestasjoner. Orkestrets bidrag som formidler av nordiske musikktradisjoner er meget viktig. Målsettingen er å styrke samhørighetsfølelsen mellom nordisk ungdom og øke deres interesse for nordisk filharmonisk musikk. Orkestret ønsker å utvide sin turnévirksomhet med flere konserter i Norden, men også i andre europeiske land. Videre ønsker orkestret å øke virksomheten med en lengre konsertperiode. Per i dag har orkestret 1,5 mill. kr (DKK) pr. år i grunnstønad. Dette dekker et hovedprosjekt pr. år som består av en 10-dagers produksjonsperiode og en kort turné om sommeren. Orkester Norden trenger 1,5 mill. pr. år i tilleggsbevilgning for å kunne gjennomføre en konsertperiode i tillegg på høsten. Målet med den utvidede konsertperioden er å nå ut til et bredere nordisk konsertpublikum. Dette kan skje ved en nasjonal finansiering fra Norge, Danmark, Finland og Island med totalbeløp 1,5 mill. kr. Det kan bemerkes her at Sverige støtter Orkester Norden med ca. 1 mill. kr i nasjonale midler gjennom Svenske Rikskonserter. Det andre alternativet er en kombinasjon av nasjonal og nordisk finansiering.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Jeg er kjent med at Orkester Norden nyter stor anseelse og har fått god mottakelse hos det nordiske konsertpublikum. Orkestret holder utvilsomt et meget høyt nivå og er slik sett nordisk kultursamarbeid på sitt aller beste.

Jeg har forståelse for at det kunne være ønskelig å utvide konsertperioden for derved å nå et bredere nordisk publikum. Imidlertid er det vanskelig for meg i dagens stramme budsjettsituasjon å prioritere midler over Kultur- og kirkedepartementets budsjett til Orkester Norden. Kultur- og kirkedepartementet står overfor mange og store utfordringer på kulturfeltet på nasjonalt plan, ikke minst innenfor musikkfeltet, som må finne sin budsjettmessige løsning under kommende budsjettbehandling.

Når det gjelder muligheten for økt støtte fra Nordisk Ministerråd, kan jeg opplyse om at det nordiske kulturbudsjettet for 2003 som er meget detaljert, allerede er vedtatt. Jeg vil imidlertid ta saken opp med mine nordiske kolleger i forbindelse med budsjettarbeidet for 2004.