Skriftlig spørsmål fra Akhtar Chaudhry (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:191 (2002-2003)
Innlevert: 13.12.2002
Sendt: 16.12.2002
Besvart: 27.12.2002 av utenriksminister Jan Petersen

Akhtar Chaudhry (SV)

Spørsmål

Akhtar Chaudhry (SV): Gjør brudd på menneskerettighetene i indiskkontrollerte Kashmir utenriksministeren bekymret, og hva har utenriksministeren tenkt å bidra med for å få slutt på disse bruddene samt å få Kashmir-konflikten opp på dagsordenen for å få slutt på denne langvarige konflikten; har utenriksministeren tenkt, eller kan utenriksministeren tenke seg å tilby meglerrollen til India og Pakistan for å få slutt på konflikten?

Begrunnelse

Verden har i 55 år levd med en farlig konflikt mellom India og Pakistan. Konflikten dreier seg om hvorvidt det kashmirske folk skal kunne slutte seg til India eller Pakistan. Tre kriger er utkjempet i eller om dette området. Inntil få uker tilbake stod erkerivalene ansikt til ansikt langs grensene, og om lag 1,5 millioner mann under våpen var plassert på begge sider. Begge land har i dag kjernefysiske våpen noe som gjør situasjonen livsfarlig for millioner av mennesker i området og for resten av verden.
Denne konflikt har versert i FN-systemet i 55 år, og det kashmirske folk mener at FN-resolusjoner klart og tydelig fastslår at det skal avholdes en folkeavstemning i Kashmir om hvilket land de skal slutte seg til.
Uavhengige menneskerettighetsorganisasjoner slik som Amnesty International og Human Rights Watch, har ytret dyp bekymring over grove brudd på menneskerettighetene i indiskkontrollerte Kashmir. Ifølge disse organisasjoners beretninger bruker militære og paramilitære styrker voldtekt av kvinner som et systematisk våpen i delstaten, mennesker blir vilkårlig fengslet, regjeringsstyrkene henretter personer mistenkt for "statsfiendtlig" virksomhet osv. Verdenssamfunnet er nødt for å ta disse beskyldningene på alvor, teste sannhetsgraden i dem, og bidra til at eventuelle brudd på menneskerettighetene opphører umiddelbart.
Norge har vist et høyt engasjement for menneskerettighetene, noe SV er stolt av. Det samme gjelder meglingsroller i konfliktområder verden over. Det er derfor nærliggende for SV å tenke at Norge engasjerer seg i Kashmir-konflikten både på menneskerettighetssiden og på meglersiden. Dette kan bidra til at varig fred kommer til dette området, og at ressurser som i dag brukes til våpenkappløp blir brukt på å utrydde fattigdom, arbeidsledighet, analfabetisme, sykdom osv.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Jeg er dypt bekymret over et hvert brudd på menneskerettighetene, og jeg er enig i at partene i Kashmir-konflikten må finne frem til en politisk løsning for å få slutt på den langvarige konflikten. Jeg er også bekymret for voldshandlinger fra militante ekstremister som åpenbart ønsker å destabilisere situasjonen i Kashmir.

Kashmir-konflikten er det fremste uløste stridstema mellom India og Pakistan. Regjeringen har uttrykt sin bekymring for situasjonen overfor både India og Pakistan i flere sammenhenger. Det har i løpet av året også vært et aktivt internasjonalt diplomati i sving for å dempe konfliktnivået mellom India og Pakistan og for at partene skal gjenoppta den politiske dialogen. Fra norsk side gir vi full støtte til de internasjonale bestrebelsene for å bidra til en løsning på konflikten mellom India og Pakistan.

Det er viktig at det internasjonale samfunnet opprettholder et sterkt press på partene for å få disse til å ta de nødvendige skritt for å redusere konfliktnivået og gjenopprette den politiske dialogen.

India og Pakistan har besluttet å trekke tilbake militære styrker fra grensen som et ledd i nedtrappingen av konflikten. Samtidig har de nye delstatsmyndighetene i Jammu og Kashmir uttalt at de vil arbeide for forsoning mellom de ulike folkegruppene. Fra norsk side støtter vi tiltak som kan bidra til fred og forsoning og vi håper at partene etter hvert kan komme sammen. Det er Norges holdning at partene selv må finne frem til en politisk løsning og det er ikke aktuelt for Norge å engasjere seg i konflikten som mekler.