Skriftlig spørsmål fra Lena Jensen (SV) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:195 (2002-2003)
Innlevert: 16.12.2002
Sendt: 16.12.2002
Besvart: 23.12.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): Norsk rekeindustri lider under at en kun har en tollfrikvote på 5 500 tonn, deretter 7,5 pst. toll til EU, mens resterende konkurrerende leverandørland har full eller tilnærmet full tollfrihet. Samtidig som EU ikke har egen rekeindustri, er det hovedmarkedet for norsk eksport.
Vil statsråden føre separate forhandling om reketollen eller på annen måte kreve fri markedsadgang for reker i de norske forhandlingene i forbindelse med reforhandlingene om EØS-utvidelsen?

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Norge har i dag en tollfri kvote på 5 500 tonn på eksport av frosne pillede reker til EU. Utenom denne kvoten ilegges toll på 7,5 pst. Denne tollen er en preferansetoll, men er allikevel problematisk for norsk næring som følge av at våre viktigste konkurrenter har bedre bilaterale avtaler enn Norge på akkurat dette punktet. Siden det viktigste markedet for norske reker, det svenske, forlot EFTA og ble medlemmer av EU har denne tollen utgjort et problem for norsk rekenæring.

Den vanskelige tollsituasjonen for rekenæringen er en sak norske myndigheter har arbeidet aktivt med i mange år. Det har vært gjort en rekke fremstøt overfor både Europakommisjonen og EUs medlemsland for å komme frem til en løsning. Til tross for våre anstrengelser må vi bare erkjenne at vi ikke har oppnådd de resultater vi har et berettiget håp om å oppnå, men videre arbeid med rekespørsmålet prioriteres svært høyt.

Vi står overfor kompliserte forhandlinger om utvidelsen av EØS-området. Den aller viktigste oppgaven i denne sammenheng blir imidlertid å sikre fortsatt god markedsadgang for norsk fisk og fiskeprodukter som i dag eksporteres tollfritt til EUs søkerland. Jeg kan forsikre om at vi vil fortsette å benytte de muligheter som finnes i den hensikt å forbedre rekenæringens rammevilkår ved handel med EU.