Skriftlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:233 (2002-2003)
Innlevert: 16.01.2003
Sendt: 20.01.2003
Besvart: 24.01.2003 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Det har vært mye debatt omkring tildeling av radiokonsesjon den siste tiden. Som kjent skal Kulturdepartementet om kort tid utlyse ytterligere en radiokonsesjon.
Kan kulturministeren gjøre rede for tidsplanen for tildeling av den nye P5-konsesjonen, og vil det legges til rette for at P5 kan starte opp slik at P4 ikke får opphold i sendingene for en periode, dersom det er de som får P5-konsesjonen?

Begrunnelse

En rask utlysing og avklaring er svært viktig for å holde motet oppe hos de ca. 100 medarbeiderne i P4 som nå lever i uvisshet. Dersom det går langt over sommeren før utlysing av P5-konsesjonen, risikerer P4 å miste verdifull kompetanse.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Kultur- og kirkedepartementet har gitt arbeidet med utlysing av radiokonsesjon i det femte riksnettet høy prioritet. Jeg tar sikte på å lyse ut konsesjonen i løpet av 1. kvartal. Følgelig kan det være mulig å tildele konsesjonen allerede før sommeren.

Det er Norkring som er den mest sannsynlige utbygger av nettet. Norkring har uttalt at de vil trenge noen måneder, sammen med konsesjonæren, til å bygge selve nettet. Bakgrunnen for at jeg legger opp til en så vidt rask fremdrift er at jeg ønsker å bidra til at konsesjonæren i det femte riksnettet skal kunne være på lufta samtidig med Kanal 4, dvs. 1. januar 2004, noe jeg også gjorde rede for på pressekonferansen 20. desember. Med den skisserte fremdriftsplan bør dette la seg gjøre.